O mne

Volám sa Lucia Mezei. Venujem sa psychosociálnemu poradenstvu pre dospelých, deti, a mládež. Pracujem s klientmi, ktorí čelia životným výzvam v rôznych oblastiach života. Mojimi klientami sú jednotlivci, páry, rodiny, skupiny ako i pracovné kolektívy. Dlhé roky som pôsobila v Rakúsku, kde som pracovala ako sociálna poradkyňa, kouč a trénerka vo vzdelávaní dospelých v rôznych projektoch. Študovala som psychosociálne poradenstvo na Dunajskej Univerzite Krems v Rakúsku. Život ma priviedol späť do rodnej krajiny, kde som v súčasnosti aktívna ako životná (psychologická) poradkyňa a sprevádzam ľudí na ich ceste k spokojnému, zdravému a úspešnému životu. Organizujem semináre na témy: komunikácia, Work-life Balance (zosúladenie osobného a pracovného života), ako aj na tému prejedanie a jeho príčiny.

Poradenstvo

Často sa nachádzame v ťažkých životných situáciách, z ktorých nenachádzame cestu von. Problémy sa preťahujú, nepríjemné situácie sa opakujú, okolie na nás reaguje stále tým istým spôsobom. Ako následok nastávajú psychosomatické potiaže, depresívne stavy, posilňujú sa závislosti, narúšajú vzťahy. Necítime sa dobre a tým trpíme nie len my, ale aj naši blízki. TU je nevyhnutná ODBORNÁ POMOC. Poradenstvo nám pomáha bližšie nahliadnuť na problém z inej a zároveň novej perspektívy, pochopiť ho a aktívne pracovať na zmenách vedúcich k našej plnej životnej spokojnosti. Vytvárajme si svoj život vedome...

Akademická psychosociálna poradkyňa LUCIA MEZEI

Vzelanie a profesná kariéra

Akademická psychosociálna poradkyňa: štúdium psychosociálneho poradenstva na „Donau Universität Krems“ (Dunajská Universita Krems), Fakulta pre pychoterapiu a biopsychosociálne zdravie, Krems, Rakúsko.

Certifikovaná trénerka vo vzdelávaní dospelých, Lektorka: špecializované vzdelanie pre lektorov (Freiraum: Inštitút pre celkový rozvoj) Viedeň, Rakúsko.

Kouč pre interkulturálnu kooperáciu a integráciu: špecializované vzdelanie pre koučov, poradcov a lektorov (inštitúcia: Mentor GmbH) Viedeň, Rakúsko.

Jazyková trénerka: nemecký, slovenský, anglický jazyk (Ostspracheninstitut, WIFI NÖ, Mentor GmbH, PPC Training GmbH) Viedeň, Rakúsko.

Sociálna poradkyňa a trenérka: (lektorka) v projektoch pracovného úradu (PPC Training GmbH, Caritas der Erzdiözese Wien) Viedeň, Rakúsko.

Profesionálne psychosociálne poradenstvo podporuje:
► jednotlivcov, páry a rodiny,
► spolky a skupiny,
► firmy a inštitúcie.
pri riešeniach životných, psychosociálnych a pracovných problémov.

Bližšie informácie k poradenským témam nájdete v sekcii SLUŽBY.

Poznámka pre klienta: poskytované poradenské služby sú PRIVÁTNE, nie je uzatvorený žiaden zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami a preto sa nevyžaduje odporúčanie od lekára.

Poučenie pre klienta: poradenstvo je činnosť, ktorá klientky a klientov podporuje v ich vývoji, sprevádza ich na ceste vedúcej k spokojnému a vyrovnanému životu, pomáha pri nájdení riešení na životné problémy. Klienty a klientky majú slobodnú vôľu a koniec koncov sa rozhodujú sami, ako svôj problém vyrieša. Poradce nenesie zodpovednosť za osobné rozhodnutia svojich klientiek a klientov.

Termín stretnutia je potrebné si dohodnúť vopred.
Kontaktujte ma telefonicky, mailom alebo cez kontaktný formulár na stránke.

Kontaktujte ma na: mezei@orava.sk /// Telefón: 0902/ 033 057

Teším sa na našu spoločnú prácu!
Akademická psychosociálna poradkyňa
Lucia Mezei

Psychosociálne poradenstvo

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Analýza problémovej situácie, prekonávanie životných kríz, práca na vlastnej sebadôvere, sebaprijatie, psychická odolnosť, práca na osobných cieľoch, plánovanie budúcnosti...

Dozvedieť sa viac...
Psychosociálne poradenstvo

ZLEPŠENIE VO VZŤAHOCH

Partnerské, manželské témy, t.z. analýza a spracovanie konfliktov, kríz a zmien vo vzťahoch. Rodinné témy ako analýza a spracovanie rodinnej klímy a dynamiky...

Dozvedieť sa viac...
Psychosociálne poradenstvo

PREJEDANIE A JEHO PRÍČINY

Záchvatové prejedanie je veľmi rozšírená a podceňovaná problematika. Nadmerným prejedaním trpí veľa žien, mužov i detí. Následkom je obezita a početné psychosociálne problémy.

Dozvedieť sa viac...