CENNÍK SLUŽIEB

Individuálne poradenstvo /// 60 min. - 25 €

Párové a rodinné poradenstvo /// 60 min. - 30 €

Manželská poradňa /// 60 min. - 30 €

Poradenstvo vo firmách /// 60 min. - cena dohodou

Supervízia /// 60 min. - cena dohodou

Mediácia /// 60 min. - cena dohodou

Poradenská činnosť si vyžaduje patričnú prípravu. Na každé sedenie sa starostlivo pripravujem a rezervujem si pre Vás čas. Z toho dôvodu som prijala nasledovné opatrenie: v prípade, že zrušíte dohodnuté stretnutie neskôr ako 24 hodín vopred alebo sa na termín nedostavíte je potrebné uhradiť 50% z ceny poradenstva.

Ďakujem za Vaše pochopenie.